A Médiatanács 1319/2019. (XI. 26.) számú döntése

A DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. november 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1208/2018. (XI. 6.) számú döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. „Janó Manó és az elveszett harmatcseppek 4–13. rész” című, MA-DARGAYATTILA2018-4/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát.