A Médiatanács 1337/2019. (XII. 3.) számú döntése

A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. december 3.

A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott üzleti tervet az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

   
adatok millió Ft-ban
Sorszám
Előirányzat neve
Előirányzat összege
1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 500,0
Költségvetési bevételek összesen
3 500,0
     
   
adatok millió Ft-ban
Sorszám
Előirányzat neve
Előirányzat összege
1.
Személyi juttatások
68,0
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11,9
3.
Dologi kiadások
70,1
4.
Egyéb működési célú kiadások
3 250,0
5.
Beruházások
100,0
Költségvetési kiadások összesen
3 500,0