A Médiatanács 1341/2019. (XII. 3.) számú döntése

A REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. december 3.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

REZSI2020
Fenyősi Zoltán
dr. Lupkovics Gábor
dr. Őszy Tamás
Tóth Péter
Vas Imre

A Médiatanács a REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Fenyősi Zoltánt választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2019. december 3-ától 2020. augusztus 31-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy

  1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
  2. a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.