A Médiatanács 1348/2019. (XII. 3.) számú döntése

A Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft.) által üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. szeptember 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. december 3.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatása 2019. szeptember 9-15. között megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.