A Médiatanács 1391/2019. (XII. 18.) számú döntése

A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. szeptember 17-23. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése

Hatósági döntés dátuma: 2019. december 18.

A Médiatanács megállapítja, hogy a KUN-MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatása 2019. szeptember 17-23. között megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.