A Médiatanács 11/2020. (I. 7.) számú döntése

A Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 7.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2019. szeptember 27-én közzétett, a Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese

  a Karc FM Média Kft. pályázó

  az alábbi pontszámokkal

  Pályázó
  Műsorterv
  (max. 37 pont /10+15+4+8/)
  Médiaszol-
  gáltatási
  tapasztalat
  (max. 8
  pont)
  Kiegé-
  szítő
  média-
  szol-
  gálta-
  tás
  (max. 3
  pont)
  Össz-
  pont-
  szám
   
  A hírmű-
  sorszá-
  mok
  minimá-
  lis időtarta-
  ma az
  éjszakai
  órák
  (23.00-
  05.00)
  nélküli
  napi
  műsori-
  dőben
  (max. 10
  pont)
  Egyéb
  (fogyasztó-
  védelmi,
  egészségvé-
  delmi,
  környezet-
  védelmi
  és/vagy
  kulturális
  ajánló
  témájú)
  műsorszá-
  mok
  minimális
  időtartama
  a heti teljes
  műsoridő-
  ben
  (max. 15
  pont)
  Idegen
  nyelvű
  hírek
  vagy
  idegen
  nyelvű
  műsor-
  számok
  minimá-
  lis időtarta-
  ma a napi
  teljes
  műsor-
  időben
  (max. 4
  pont)
  Műsor-
  terv
  szub-
  jektív
  érté-
  kelése
  (max. 8
  pont)
       
  Karc FM
  Média Kft.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  8 pont
  2+5=7 pont
  3 pont
  47 pont
  FM 4
  Rádió Kft.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  0 pont
  2+5=7 pont
  3 pont
  39 pont
 3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
 4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.