A Médiatanács 13/2020. (I. 7.) számú döntése

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár (5420 Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.) Túrkeve Televízió állandó megnevezéssel bejelentett kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként történő Médiatanács általi elismerése tárgyban indított eljárás megszüntetése tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 7.

A Médiatanács az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján végzésében – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – megszünteti a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár (5420 Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.) Túrkeve Televízió állandó megnevezéssel bejelentett kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként történő elismerése tárgyban indított hatósági eljárását.