A Médiatanács 42/2020. (I. 28.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L. és a Csillagos Ötös Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L. és a Csillagos Ötös Kft. mint pénzügyi lebonyolító „Erdély madártávlatból” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-27/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. május 15-ére, a beszámolási határidő 2020. június 29-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. november 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi lebonyolítót és a médiaszolgáltatót.