A Médiatanács 48/2020. (I. 28.) számú döntése

A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 28.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2019. november 7-én közzétett, a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács a pályázati ajánlatokat az alábbi táblázat szerint értékelte, figyelemmel azonban a pontszámegyenlőségre a Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.12.2.8. pontja szerint, a Pályázati Felhívás céljának figyelembevételével, a pályázati eljárás elvei alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó.
  Pályázó
  Műsorterv
  (max. 37 pont /10+15+4+8/)
  Média-
  szolgál-
  tatási
  tapaszta-
  lat (max. 8
  pont)
  Kiegé-
  szítő
  média-
  szolgál-
  tatás
  (max. 3
  pont)
  Összpont-
  szám
   
  A hírműsor-
  számok
  minimális
  időtartama
  az éjszakai
  órák (23.00-
  05.00)
  nélküli napi
  műsor-
  időben
  (max. 10
  pont)
  Egyéb
  (fogyasztó-
  védelmi,
  egészség-
  védelmi,
  környezet-
  védelmi
  és/vagy
  kulturális
  ajánló
  témájú)
  műsorszá-
  mok
  minimális
  időtartama
  a heti teljes
  műsoridő-
  ben (max.
  15 pont)
  Idegen
  nyelvű
  hírek
  vagy
  idegen
  nyelvű
  műsor-
  számok
  minimális
  időtarta-
  ma a napi
  teljes
  műsor-
  időben
  (max. 4
  pont)
  Műsor-
  terv
  szub-
  jektív
  értéke-
  lése
  (max. 8
  pont)
       
  Karc FM
  Média Kft.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  0 pont
  2+5=7 pont
  3 pont
  39 pont
  FM 4
  Rádió Kft.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  0 pont
  2+5=7 pont
  3 pont
  39 pont
 3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
 4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.