A Médiatanács 105/2020. (II. 11.) számú döntése

A Manna Vision Media Kft. által üzemeltetett Manna FM (Budapest 98,6 MHz) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2019. november 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése

Hatósági döntés dátuma: 2020. február 11.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Manna Vision Media Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Manna FM (Budapest 98,6 MHz) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatása 2019. november 11-17. között megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.