A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi munkaterve

Közzétéve: 2020. február 28.

Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján éves munkatervét, amely az év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza.

A 2020. évi feladataink bemutatása előtt röviden számot adunk arról, hogy a hatóság milyen jelentősebb feladatokat végzett el 2019-ben.

A versenyösztönzés területén aktívan közreműködtünk az új hírközlési kódex implementálásában, elindítottuk az 5G frekvenciatendert, 2019 áprilisában megújult formában publikáltuk mobilpiaci jelentésünket.

Az NMHH 2019. szeptember 18-án aláírta a pályázat nyertesével, az Antenna Hungária Zrt.-vel az országos földfelszíni digitális televízió műsorszóró hálózat (lejáró szerződés miatti) üzemeltetési jogosultságára vonatkozó új Hatósági Szerződést.

A médiaigazgatás rendszerének fejlesztése kapcsán közreműködtünk az európai audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv implementálásában.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése 2019-ben is hangsúlyt kapott a hatóság tevékenységében. Vizsgáltuk az előfizetői szerződéseket különös tekintettel a jogszabályon alapuló tájékoztatások és nyilatkoztatások megtörténtének, illetve a szerződéses tartalom előfizetők általi megismerhetőségének vonatkozásában. Megkezdtük ügyfélszolgálataink fizikai akadálymentesítését.

A Soproni Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ kivitelezési munkái megfelelően haladtak 2019 folyamán, lehetővé téve a központ 2020-ban történő megnyitását. Szülői edukációs programunk célja volt a szülők eddigieknél intenzívebb megszólítása és felelősségük tudatosítása a gyermekek média- és online közösségi tevékenységek tartalmaihoz való hozzáférésének és feldolgozásának témakörében. Ennek része volt a Safer Internet Day, illetve az év eleji „Para” kampány kapcsán megjelentetett PR-cikkek, YouTube-film és hirdetések.

A szakterületi feladataink mellett a belső működésünk fejlesztését szem előtt tartva folytatódott a Visegrádi utcai ingatlanfejlesztésünk, közbeszerzés során megtörtént a kivitelező kiválasztása.

Az elektronikus ügyintézést előkészítő projektünk eredményeképp az NMHH rendelkezik az elektronikus ügyintézést megalapozó fejlesztési program koncepciójával, annak érdekében, hogy az előkészítő projektet követő fejlesztési projektek definiálhatóvá váljanak.

2020-as munkatervünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokat a kiemelt feladatainkat tartalmazza, amelyek egyrészt túlmutatnak mindennapi, általános tevékenységünkön, másrészt hozzájárulnak hatóságunk stratégiai céljainak megvalósulásához.

Ennek megfelelően a munkaterv felépítése is az alábbi stratégiai célok szerint tagolódik:

  • fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés;
  • a médiaigazgatás modernizációja;
  • az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése;
  • az intézményi működés fejlesztése.

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

A fenntartható piaci verseny ösztönzése, illetve a piaci verseny folyamatos vizsgálata kiemelt célja a hatóságnak, ezért idén is hangsúlyosan foglalkozunk ezzel a témakörrel.

2019-ben megkezdődött az országos földfelszíni analóg rádió műsorszórási szolgáltatás nagykereskedelmi piacának elemzése. A határozattervezet közzétételére 2020. év elején került sor. A bizottsági notifikáció után a végleges határozat közzététele 2020 első negyedévében várható.

A mobilpiaci jelentés megújítása után 2020-ban a vezetékes piaci jelentésünket is új formában hozzuk majd nyilvánosságra.

Folytatódik a Hír-Közmű 1.0 rendszer létrehozása és üzembe helyezése a sikeres beszerzési folyamat után, így a tervezői segédprogram rendszerterve és a segédprogram kialakítása meg fog történni 2020-ban.

A tavalyi évben elindított, szélessávú ellátottságra, a végpontokon elérhető sávszélességre, illetve a szélessávú hálózatok csomóponti adataira és az Open Access kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok online gyűjtése 2020-ban is előtérben lesz.

A megváltozott gazdasági és társadalmi környezetre, új technológiák megjelenésére, a hazai és nemzetközi spektrum-szabályozásban végbement változásokra tekintettel a hatóság aktualizálni fogja jelenlegi, 2016 - 2020 évekre szóló spektrum stratégiáját, meghatározva a következő ötéves periódus céljait, az ezeket szolgáló új kulcsfontosságú feladatokat. 

Az NMHH 2020 első félévében tervezi a tavalyi évben megindított, a 700 MHz-es és további MFCN (Mobile/Fixed Communications Network) frekvenciasávokra (2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz) is kiterjedő versenyeztetési eljárás lefolytatását.

A médiaigazgatás modernizációja

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 2018. december 18-án hatályba lépett módosítása kötelezettségeket ír elő a videómegosztó platformok szolgáltatásaival kapcsolatban mind a szolgáltatók, mind a szabályozó hatóságok részére. Az érintett rendelkezések implementálásában az NMHH is aktívan közreműködik.

A megváltozott tartalomfogyasztási szokásokra vonatkozó keresleti kutatás során a lakosság hír és hír típusú tartalmakkal kapcsolatos médiahasználati szokásait, illetve korábbi kutatásunk folytatásaként a kereszt-médiás használatot és annak mértékét fogjuk feltérképezni.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

Az NMHH a szabályozási eszköztára széles spektrumával (egyetemes szolgáltatások, piacfelügyelet) közvetlenül védi, segíti a felhasználókat, de célja, hogy közvetett módon, egyéb eszközökkel is hozzájáruljon érdekeik érvényesítéséhez.

Hatóságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fogyatékos emberek is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a hírközlési- és médiaszolgáltatásokhoz. 2020 folyamán folytatjuk az NMHH ügyfélszolgálati irodáinak fizikai akadálymentesítését, illetve az NMHH külső honlapját is minden állampolgár számára teljes értékűen elérhetővé, olvashatóvá és feldolgozhatóvá kívánjuk tenni.

Hatósági tevékenységünk részeként vizsgálni fogjuk a mobilszolgáltatók előfizetői szerződéseiben meghatározott pénzügyi vagy adatforgalmi korlátok alkalmazását, illetve hogy ezek összhangban vannak-e a hírközlési szabályokkal.

2020-ben nyitjuk meg harmadik médiaértés-oktató központunkat Sopronban, ahol a környező megyék diákjait tudjuk majd elérni médiaértést oktató foglalkozásainkkal. Szülői edukációs programunk során a Gyerekaneten.hu weboldal segítségével támogatjuk a szülőket, hogy a médiaértés, biztonságos internetezés megértésén keresztül gyermekük online térben való tevékenységét támogathassák. Az év végétől egy ingyenes gyerekvédelmi szűrőszoftver is letölthető lesz erről az oldalról.

A tavaly megkezdett e-ügyintézés előkészítése után idén egy több projektet átfogó E-ügyintézési Programot indítunk, mely során megindul azon fejlesztések előkészítése, amely az NMHH-n belül az alapszintű, jogszabályoknak megfelelő e-ügyintézés megteremtéséhez szükséges.

Az intézményi működés fejlesztése

Ahhoz, hogy itthon és a nemzetközi színtéren is sikeresen végezzük munkánkat, elengedhetetlen egy biztos, hatékonyan működő intézményrendszer. Ezt szem előtt tartva indítottuk el és folytatjuk 2020 során a Visegrád utcai telephelyünkön egy új mérőkamra, több kisebb mérőlaboratórium és egy biztonságos adat- és szerverközpont kialakítását, amelyeknek ebben az évben már megkezdődnek a kivitelezési munkái is.

A technológia fejlődése alapvető változásokat hozott az adatgazdaság tekintetében. Ennek a fejlődésnek a piaci verseny szempontjából is jelentős hatása lehet, amely kihívásokat támaszt a szabályzókkal szemben is. Ennek érdekében az adatvagyon-gazdálkodásunkra vonatkozó fejlesztési lehetőségeket és irányokat térképezzük fel idén.

A 2020-as munkatervi feladatok áttekintése

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

PrioritásFeladatok
1. Dinamikus és hatékony versenyösztönző szabályozás 1.1 Országos földfelszíni analóg rádió műsorszórás nagykereskedelmi piacának elemzése
1.2 Új vezetékes piaci jelentés kialakítása és elindítása
1.3 A Hír-Közmű 1.0 rendszer létrehozása és üzembe helyezése
1.4 Online Mapping I. – szélessávú ellátottság és a végpontokon elérhető sávszélességhez kapcsolódó adatok online gyűjtése
1.5 Online Mapping II. – szélessávú hálózatok csomóponti adatainak és az Open Access kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok online gyűjtése
2. Hatékony gazdálkodás a korlátos erőforrásokkal (frekvencia, számozási erőforrások) 2.1 Rádióspektrum stratégia kidolgozása a 2021–2025 időszakra
2.2 5G technológia elterjedéséhez szükséges frekvenciaértékesítés

A médiaigazgatás modernizációja

PrioritásFeladatok
3. A médiaigazgatás rendszerének fejlesztése az uniós szabályozási keretek között 3.1 Videómegosztó platformokra vonatkozó európai szabályozás implementálásában való közreműködés
4. A megváltozott tartalomfogyasztási szokások elemzése, szabályozásra gyakorolt hatásának vizsgálata, az indokolt intézkedések beazonosítása 4.1 A megváltozott tartalomfogyasztási szokásokra vonatkozó keresleti kutatás lefolytatása

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

PrioritásFeladatok
5. Az előfizetők, felhasználók érdekérvényesítésének előmozdítása, különös tekintettel a kiszolgáltatott felhasználókra 5.1 NMHH ügyfélszolgálatok fizikai akadálymentességének fejlesztése
5.2 Az NMHH külső honlapjának akadálymentesítése
5.3 A mobilszolgáltatók előfizetői szerződéseiben meghatározott pénzügyi vagy adatforgalmi korlátok alkalmazásának vizsgálata
5.4 Az előfizetőknek nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának folytatása
6. A megváltozott tartalomfogyasztási szokások elemzése, szabályozásra gyakorolt hatásának vizsgálata, az indokolt intézkedések beazonosítása 6.1 A Postai Információs Rendszer és postapiaci tájékoztató honlap indítása
6.2 E-ügyintézés Program: az E-ügyintézés alapjainak megteremtése
6.3 Soproni Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ létrehozása és megnyitása
6.4 Szülői edukációs program – Gyerek a neten weboldal megalkotása és bevezetése
6.5 Fogyasztói tudatosság növelése a hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevők körében

Az intézményi működés fejlesztése

PrioritásFeladatok
7. A szervezeti és gazdálkodási hatékonyság fejlesztése 7.1 Visegrádi utcai ingatlan fejlesztése
7.2 Az NMHH adatvagyon-gazdálkodásra vonatkozó kezdeményezési javaslatának elkészítése