A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban – 2019. augusztus

Közzétéve: 2020. február 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók politikai hírműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:

 • MTV1 esti Híradó
 • Duna TV Híradó
 • Kossuth rádió: 180 perc (a 7 órától 8 óráig tartó időszak)
 • Déli Krónika
 • Esti Krónika
 • RTL Klub Híradó
 • Tények (TV2)
 • ATV Híradó
 • Híradó (Hír TV)

Mintánkba 2012 áprilisától a Kossuth rádió 180 perc című hírműsorának a 7 órától 8 óráig tartó időszakát emeltük be, mivel egyrészt ez az idősáv a leghallgatottabb, másrészt a háromórás hírfolyamon belül ebben az intervallumban teszik közzé a legrészletesebb hírösszefoglalót.

A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai

A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:

 • hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma, a szereplők, illetve a helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak,
 • események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként prezentál,
 • szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a híregységekben,
 • témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket ismertetik.

A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:

 1. összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
 2. élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
 3. beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az elemzésben a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.

A kabinet pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési adatait az ábrákban a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.

Külön adatsor ábrázolja az adott hónap húsz leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök és a pártelnökök médiaszerepléseit.

Mérési eredmények – 2019. augusztus

A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban

1. táblázat: A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban (esetszám, százalék)
Téma Eset Százalék
az önkormányzati választás kampányának eseményei 257 6,0
erőszakos bűncselekmények 222 5,1
az augusztus 20-ai megemlékezések 189 4,4
közlekedési balesetek 176 4,1
az ellenzéki pártok közti viszony, összefogásuk kérdése az önkormányzati választáson 131 3,0
a kormány szociális és családpolitikai intézkedései 111 2,6
családi tragédiák, háztartási balesetek 103 2,4
a kormány gazdaságpolitikai intézkedései 95 2,2
természeti katasztrófák, szélsőséges időjárás által okozott károk 94 2,2
nem erőszakos bűncselekmények 94 2,2
civil szervezetek tevékenysége, jótékonyság 86 2,0
kulturális események 79 1,8
a kormány és az ellenzék ellentéte, viszonyuk 74 1,7
megemlékezések, ünnepek 73 1,7
a kormány intézkedései az oktatásügyben 67 1,6
a kormány és az LMP ellentéte, viszonya 65 1,5
sportesemények 59 1,4
a kormány migrációs politikája 59 1,4
a kormány és a DK ellentéte, viszonya 59 1,4
szenzációk, érdekességek 58 1,3

A politikusok szerepléseinek aránya más szereplőkével összevetve a hírműsorokban

Ez a diagram azt ábrázolja, hogy az egyes hírműsorokban a műsoridő hány százalékában jelentek meg politikusok, illetve egyéb szereplők 2019 augusztusában. A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
2. táblázat (az 1. ábrához): A politikusok szereplésének aránya a hírműsorokban a nem politikus szereplőkével összevetve (összes szereplés) – esetszám: 7875
Politikus Egyéb szereplő
MTV1 esti Híradó 32,1 67,9
Duna TV Híradó 40,4 59,6
180 perc 41,3 58,7
Déli Krónika 29,5 70,5
Esti Krónika 47,3 52,7
Tények (TV2) 8,6 91,4
RTL Klub Híradó 17,2 82,8
ATV Híradó 19,2 80,8
Híradó (Hír TV) 56,9 43,1
Összesen 29,2 70,8

A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint

3. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint, százalékban – esetszám: 2303
kormány Fidesz KDNP MSZP Jobbik LMP DK Párbeszéd Liberálisok Momentum Mi Hazánk
MTV1 esti Híradó 5,9 39,3 4,7 9,4 7,3 8,5 7,5 8,9 1,2 5,2 2,1
Duna TV Híradó 5,4 33,1 5,0 11,0 9,4 8,7 9,0 9,4 1,7 5,7 1,7
180 perc 6,9 27,9 3,1 10,7 9,9 11,8 9,5 11,1 1,9 5,0 2,3
Déli Krónika 12,5 42,2 7,3 9,4 5,7 4,2 3,6 7,8 2,6 3,6 1,0
Esti Krónika 7,1 34,1 4,9 7,1 8,2 10,5 6,7 10,5 2,6 5,6 2,6
Tények (TV2) 4,9 69,1 4,9 2,5 1,2 3,7 2,5 2,5 1,2 7,4 0,0
RTL Klub Híradó 10,2 43,5 6,7 8,2 4,3 2,7 10,6 4,7 0,4 8,6 0,0
ATV Híradó 5,6 33,0 0,6 16,2 3,9 3,9 14,5 11,7 1,7 8,4 0,6
Híradó (Hír TV) 2,9 33,2 3,2 9,6 10,2 9,6 11,4 8,7 2,3 6,1 2,6
összesen 6,6 37,0 4,5 9,7 7,5 7,8 8,8 8,8 1,7 6,0 1,7

A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint

4. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint, százalékban – esetszám: 39807
kormány Fidesz KDNP MSZP Jobbik LMP DK Párbeszéd Liberálisok Momentum Mi Hazánk
MTV1 esti Híradó 9,4 50,7 6,8 6,1 5,4 5,7 4,5 6,0 1,2 1,8 2,4
Duna TV Híradó 4,7 46,0 8,4 7,4 8,1 7,2 4,5 7,7 1,9 2,0 2,0
180 perc 3,1 55,0 9,8 11,5 5,1 6,2 2,1 3,5 1,1 1,1 1,5
Déli Krónika 15,1 45,2 10,3 8,7 4,4 3,4 1,4 6,8 2,5 1,3 1,0
Esti Krónika 10,8 39,2 7,0 6,1 7,9 9,8 3,9 7,5 3,1 2,0 2,7
Tények (TV2) 5,2 81,0 8,9 0,0 0,7 0,0 0,5 1,3 0,0 2,4 0,0
RTL Klub Híradó 6,6 39,4 6,9 10,6 5,3 1,4 11,5 5,6 0,0 12,7 0,0
ATV Híradó 3,9 39,1 1,2 17,3 3,5 1,2 10,9 13,2 1,3 8,3 0,0
Híradó (Hír TV) 3,3 42,9 5,5 7,9 8,5 6,2 7,2 9,7 2,9 2,3 3,6
összesen 6,9 47,2 7,4 8,5 6,1 5,5 4,9 6,9 1,8 2,9 1,9

Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése –esetszám

5. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Sneider Tamás pártelnök (Jobbik), Molnár Gyula pártelnök (MSZP), Keresztes László pártelnök (LMP) Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK) illetve Karácsony Gergely pártelnök (Párbeszéd) összes és élőszóbeli szereplése a hírműsorokban (esetszám)
Orbán Viktor Semjén Zsolt Sneider Tamás Tóth Bertalan Kendernay János Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely
összes szereplés 78 10 21 15 29 153
élőszóbeli szereplés 49 10 20 14 16 137

Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése –másodperc

6. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Sneider Tamás pártelnök (Jobbik), Molnár Gyula pártelnök (MSZP), Keresztes László pártelnök (LMP) Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK) illetve Karácsony Gergely pártelnök (Párbeszéd) beszédideje a hírműsorokban (másodpercben)
Orbán Viktor Semjén Zsolt Sneider Tamás Tóth Bertalan Kendernay János Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely
mp 1856 277 457 243 193 2052

A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak szereplése

7. táblázat: A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak előfordulása és szóbeli szereplése, összes beszédideje, valamint annak átlaga (másodpercben)
összes megjelenés élőszóbeli szereplés összes beszédidő átlag
Fidesz
Gulyás Gergely 87 81 1474 18,2
Orbán Viktor 78 49 1856 37,9
Tarlós István 68 42 2272 54,1
Szijjártó Péter 42 39 1022 26,2
Kovács Zoltán 36 29 915 31,6
KDNP
Hollik István 30 30 717 23,9
Rétvári Bence 27 24 1261 52,5
Semjén Zsolt 10 10 277 27,7
Soltész Miklós 10 9 274 30,4
Nacsa Lőrinc 8 8 218 27,3
MSZP
Molnár Zsolt 41 38 536 14,1
Bangóné Borbély Ildikó 22 21 295 14
Tóth Bertalan 21 20 457 22,9
Korózs Lajos 20 18 361 20,1
Harangozó Tamás 11 10 220 22
Jobbik
Z. Kárpát Dániel 25 23 451 19,6
Varga-Damm Andrea 20 20 298 14,9
Jakab Péter 18 18 282 15,7
Mirkóczki Ádám 10 10 215 21,5
Kulcsár Gergely 10 * * *
LMP
Ungár Péter 30 29 443 15,3
Schmuck Erzsébet 27 27 505 18,7
Keresztes László 18 11 175 15,9
Kendernay János 15 14 243 17,4
Demeter Márta 14 12 205 17,1
DK
Gyurcsány Ferenc 29 16 193 12,1
Arató Gergely 28 27 416 15,4
Dobrev Klára 27 24 255 10,6
Gréczy Zsolt 21 21 246 11,7
Niedermüller Péter 13 8 115 14,4
Párbeszéd
Karácsony Gergely 153 137 2052 15
Barabás Richárd 17 14 208 14,9
Burány Sándor 7 7 154 22
Tordai Bence 7 7 195 27,9
Mellár Tamás 4 4 36 9
Liberálisok
Sermer Ádám 23 21 393 18,7
Szabadai Viktor 11 10 211 21,1
Bősz Anett 2 2 38 19
Fodor Gábor 1 * * *
Momentum
Fekete-Győr András 28 27 392 14,5
Donáth Anna 27 19 173 9,1
Jancsó Andrea 18 14 210 15
Soproni Tamás 7 7 63 9
Kerpel-Fronius Gábor 7 5 68 13,6
Mi Hazánk
Toroczkai László 17 16 298 18,6
Dúró Dóra 14 14 284 20,3
Novák Előd 7 7 164 23,4