A Médiatanács 130/2020. (III. 3.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES SRL. és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES SRL. mint kedvezményezett és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító „Sefket rejtély” című, MA-EMBERJUDIT2018-9/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által  benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a bemutatási határidő 2020. április 30-ára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.