A Médiatanács 144/2020. (III. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 3.

A Médiatanács a TANTRA-ECSTASY Kft. (Taoerotic Art House Filmek) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.