A Médiatanács 145/2020. (III. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 3.

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.