Az NMHH felügyeleti szervként tekintettel van a rendkívüli körülményekre

Közzétéve: 2020. április 3.

A kialakult veszélyhelyzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyelete alá tartozó valamennyi szolgáltató hatalmas kihívásokkal szembesül, hiszen például a hírközlési hálózatok hibamentes működtetése, a postai küldemények címzettekhez történő eljuttatása vagy a rádiók és televíziók tájékoztatási tevékenységének biztosítása jelentős többleterőforrást igényel. Mivel ez társadalmi érdek, az NMHH jogalkalmazóként a közcélok elérése érdekében, rugalmasan, messzemenőkig tekintettel lesz a veszélyhelyzetből adódó megváltozott körülményekre.

Magyarország Alaptörvénye a kormányt ruházta fel azzal a jogkörrel, hogy veszélyhelyzetben rendeletet alkosson, amellyel átmenetileg felfüggesztheti az egyes jogszabályok alkalmazását, eltérhet normatív rendelkezésektől, valamint hozhat egyéb rendkívüli intézkedéseket.

Veszélyhelyzet idején azonban – állami, közhatalmi szerepükből adódóan – minden jogalkalmazó szervnek, így az NMHH-nak is törekednie kell arra, hogy a helyzet adta körülményeknek megfelelően, az állampolgárok biztonságát figyelembe véve, a közcélok érdekében rugalmasan alkalmazza a jogi előírásokat, függetlenül attól, hogy született-e a felügyeleti körére vonatkozó, külön a veszélyhelyzet idejére szóló jogszabály.

Az NMHH tisztában van a kialakult helyzet miatt a szolgáltatókra háruló új kihívásokkal, és azzal, hogy a jelenlegi helyzetben jelentősen nagyobb erőforrást igényel a megfelelő működési feltételek és a szolgáltatások hibamentes biztosítása.

Jogszabály-alkalmazóként a hatóság ezt figyelembe veszi, és lehetőségeihez mérten tekintettel lesz a rendkívüli körülményekre.

Mindez azonban nem jelentheti a hatóság felügyeleti tevékenységének felfüggesztését.

Ugyanakkor a hivatalból indított eljárások indokoltságát és szükségességét azzal a belátással fogja mérlegelni, amelyet az új körülmények, a piaci verseny és a piaci működés megfelelő fenntartása megkövetel – csakúgy, mint amikor az eljárási cselekmények határidejét állapítja meg vagy határidő-hosszabbítási kérelmeket bírál el.

Az NMHH üdvözli, hogy a veszélyhelyzet kihívásai között a szolgáltatók olyan intézkedéseket tesznek, amelyek a radikálisan megváltozott körülmények hatásait enyhíthetik.

A hatóság továbbra is számít a piaci szereplők és az NMHH közötti konstruktív együttműködésre.