A Médiatanács 313/2020. (IV. 21.) számú döntése

A kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti – 2019. évre vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2020. április 21.

A Médiatanács az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. médiaszolgáltató MinDig TV Plusz – lekérhető tartalmak megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.