A Médiatanács 360/2020. (IV. 28.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kinofabrik Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. április 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kinofabrik Kft. „Mindennapi Bauhaus” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-88/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. július 22-ére, a beszámolási határidő 2020. szeptember 6-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. január 31-ére történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.