A Médiatanács 451/2020. (V. 12.) számú döntése

A Halas Rádió Nonprofit Kft. (HALAS RÁDIÓ) Kiskunhalas 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2020. május 12.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a Halas Rádió Nonprofit Kft. 2019. június 27-én érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § (5) és az Mttv. 207. § (8a) bekezdése alapján a médiaszolgáltató Kiskunhalas 92,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2025. szeptember 5. napjáig megújítja.