A Médiatanács 473/2020. (V. 19.) számú döntése

A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2020. május 19.

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. április 9-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Fehérvár Médiacentrum Kft. pályázót az alábbiak szerint:

  • a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.5.8.9. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak mindenben megfelelően, a pályázóban közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás tekintetében is;
  • a pályázó a Pályázati Felhívás 2.5.8.10. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak mindenben megfelelően, a pályázóban közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás tekintetében is tegye meg;
  • a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.1.5. és 2.5.4.1.-2.5.4.2. pontjainak mindenben megfelelően a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti „Tervezett bevételek”-et bemutató táblázatot, az egész vállalkozásra vonatkozóan.