A Médiatanács 474/2020. (V. 19.) számú döntése

A Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2020. május 19.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2020. január 31-én közzétett, a Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese

  a Karc FM Média Kft. pályázó

  az alábbi pontszámokkal

  Pályázó

  Műsorterv
  (max. 37 pont /10+15+4+8/)

  Média-
  szolgál-
  tatási
  tapaszta-
  lat (max.
  8 pont)

  Kiegészítő
  médiaszol-
  gáltatás
  (max. 3
  pont)

  Össz-
  pont-
  szám

   

  A hírműsor-
  számok
  minimális
  időtartama
  az éjszakai
  órák (23.00-
  05.00)
  nélküli napi
  műsoridő-
  ben
  (max. 10
  pont)

  Egyéb
  (fogyasztóvédelmi
  egészségvédelmi,
  környezetvédelmi
  és/vagy
  kulturális ajánló
  témájú)
  műsorszámok
  minimális időtarta-
  ma a heti teljes
  műsoridőben (max.
  15 pont)

  Idegen nyelvű
  hírműsorszámok
  minimális
  időtartama a
  napi teljes
  műsoridő-
  ben
  (max. 4 pont)

  Műsor-
  terv szubjektív
  értéke-
  lése (max.
  8 pont)

   

   

   

  Katolikus
  Rádió Zrt.

  10 pont

  15 pont

  4 pont

  0 pont

  2+4=6
  pont

  3 pont

  38
  pont

  Karc FM
  Média Kft.

  10 pont

  15 pont

  4 pont

  8 pont

  2+5=7
  pont

  3 pont

  47
  pont

  Mária
  Rádió
  Frekvencia
  Kft.

  10 pont

  15 pont

  4 pont

  0 pont

  2+0=2
  pont

  3 pont

  34
  pont

 3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
 4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.