A Médiatanács 491/2020. (V. 26.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. május 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft. „A Színház örömforrás” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-92/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. június 5-ére, a beszámolási határidő 2020. július 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. december 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.