A Médiatanács 527/2020. (VI. 4.) számú döntése

A Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes a Radio Plus Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 4.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 496/2020. (V. 26.) határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Radio Plus Kft., és PJ/7298‑10/2020. végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Miskolc 96,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft.-vel a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használata tekintetében, a Radio Plus Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az Radio Plus Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az Radio Plus Kft. Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás).