A Médiatanács 580/2020. (VI. 16.) számú döntése

A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 16.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hegyalja Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.