A Médiatanács 598/2020. (VI. 23.) számú döntése

A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 30-április 5. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 23.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a PluszRádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 30-április 5. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 30-április 5. közötti működése során egy alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.