A Médiatanács 606/2020. (VI. 30.) számú döntése

A KMUSZ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 30.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó KMUSZ2020 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

KMUSZ2020
dr. Lupkovics Gábor
dr. Őszy Tamás
dr. Rékási Róbert Pál
Tóth Péter
Vas Imre

A Médiatanács a KMUSZ2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Vas Imrét választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2020. június 30-ától 2021. január 15-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység vezetőjét, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.