A Médiatanács 621/2020. (VII. 7.) számú döntése

A REZSI2020 pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 7.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:

iktatószám: MA-
REZSI2020-
…/2020.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
85
Domino Tv Zrt.
d1 tv

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
REZSI2020-
…/2020.
a kedvezményezett neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
8
RÁDIÓ HORIZONT Kft.
RÁDIÓ
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
3 600 000
13
Kortye Vilmos
WTV
4 459 500
15
PTV STUDIÓ Kft.
Pomáz Televízió
4 410 000
23
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.
Zemplén TV
5 400 000
26
FRISS MÉDIA Kft.
Friss FM
4 500 000
35
LP Média Kft.
"hatoscsatorna"
5 400 000
55
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Tótvázsony TV
3 466 800
61
Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.
BKTV
5 400 000
79
Centrum Televízió Kft.
Centrum Televízió
5 399 199
80
CUTTINGROOM Bt.
Gólya TV
4 931 100
82
Dunaharaszti Ipartestület
KisDuna TV Dunaharaszti
5 400 000
84
Regionális Televízió Esztergom Kft.
Régió Tv Esztergom
5 400 000
86
Biatorbágyi Közösségi
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
Völgyhíd TV
5 400 000
13 db
a megítélt támogatás összesen:
63.166.599 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
REZSI2020-
…/2020.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
7
"LABEL-84" Kft.
Zugló Televízió
16
FONTANA MÉDIA Kft.
SOLA RÁDIÓ
68
MÉDIA CSELE Bt.
Csele TV

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárásban fel nem használt 762.397 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF I. fejezet 14.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. június 26-ai ajánlása