A Médiatanács 683/2020. (VII. 14.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. február 15-én és 22-én közzétett „Trendmánia” című műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 14.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. február 15-én 10:36:56-tól és 22-én 10:30:25-től sugárzott „Trendmánia” című műsorszámok közzététele során összesen két alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 520 000 Ft bírsággal sújtja.