A Médiatanács 713/2020. (VII. 21.) számú döntése

A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett MaxiRádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi (Gyöngyös 92,4 MHz) médiaszolgáltatás 2020. március 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 21.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mátra Média Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett MaxiRádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi (Gyöngyös 92,4 MHz) médiaszolgáltatás 2020. március 9-15. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 30.000,- Ft bírsággal sújtja.