A Médiatanács 762/2020. (VII. 28.) számú döntése

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár által üzemeltetett Komlós Városi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. május 11-ei műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 28.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Komlós Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2020. május 11-én sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását.