A Médiatanács 766/2020. (VII. 28.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme a „Rampage – Tombolás (2018)” című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 28.

A Médiatanács az M-RTL Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Rampage – Tombolás (2018)” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó.