A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban – 2020. július

Közzétéve: 2020. szeptember 2.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók politikai hírműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:

 • MTV1 esti Híradó
 • Duna TV Híradó
 • Kossuth rádió: 180 perc (a 7 órától 8 óráig tartó időszak)
 • Déli Krónika
 • Esti Krónika
 • RTL Klub Híradó
 • Tények (TV2)
 • ATV Híradó
 • Híradó (Hír TV)

Mintánkba 2012 áprilisától a Kossuth rádió 180 perc című hírműsorának a 7 órától 8 óráig tartó időszakát emeltük be, mivel egyrészt ez az idősáv a leghallgatottabb, másrészt a háromórás hírfolyamon belül ebben az intervallumban teszik közzé a legrészletesebb hírösszefoglalót.

A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai

A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:

 • hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma, a szereplők, illetve a helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak,
 • események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként prezentál,
 • szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a híregységekben,
 • témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket ismertetik.

A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:

 1. összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
 2. élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
 3. beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az elemzésben a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.

A kabinet pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési adatait az ábrákban a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.

Külön adatsor ábrázolja az adott hónap húsz leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök és a pártelnökök médiaszerepléseit.

Mérési eredmények – 2020. július

A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban

1. táblázat: A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban (esetszám, százalék)
Téma Eset Százalék
a kormány intézkedései a koronavírus terjedésével kapcsolatban 297 5,8
az uniós helyreállítási terv 271 5,3
a koronavírus terjedése, megbetegedések, halálesetek 270 5,3
erőszakos bűncselekmények 201 3,9
a kormány és az ellenzék ellentéte, viszonyuk 159 3,1
a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére szánt kormányzati intézkedések 139 2,7
uniós költségvetési javaslat és annak feltételei 129 2,5
közlekedési balesetek 126 2,5
Nemzeti Konzultáció a koronavírusról 113 2,2
a kormány gazdaságpolitikai intézkedései 109 2,1
a kormányoldal és az MSZP ellentéte, viszonya 108 2,1
természeti katasztrófák, szélsőséges időjárás által okozott károk 97 1,9
a kormányoldal és a DK ellentéte, viszonya 95 1,8
a kormány szociális és családpolitikai intézkedései 93 1,8
a kormányoldal és az LMP ellentéte, viszonya 90 1,8
családi tragédiák, háztartási balesetek 84 1,6
a kormány intézkedései az oktatásügyben 83 1,6
nem erőszakos bűncselekmények 82 1,6
a jövő évi költségvetés benyújtása 82 1,6
a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása 80 1,6

A politikusok szerepléseinek aránya más szereplőkével összevetve a hírműsorokban

Ez a diagram azt ábrázolja, hogy az egyes hírműsorokban a műsoridő hány százalékában jelentek meg politikusok, illetve egyéb szereplők 2020 júliusában. A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
2. táblázat (az 1. ábrához): A politikusok szereplésének aránya a hírműsorokban a nem politikus szereplőkével összevetve (összes szereplés) – esetszám: 8430
Politikus Egyéb szereplő
MTV1 esti Híradó 38,4 61,6
Duna TV Híradó 45,1 54,9
Reggeli Krónika 49,2 50,8
Déli Krónika 40,0 60,0
Esti Krónika 57,3 42,7
Tények (TV2) 13,4 86,6
RTL Klub Híradó 18,4 81,6
ATV Híradó 30,5 69,5
Híradó (Hír TV) 56,9 43,1
összesen 34,2 65,8

A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint

3. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint, százalékban – esetszám: 2884
kormány Fidesz KDNP MSZP Jobbik LMP DK Párbeszéd Liberálisok Momentum Mi Hazánk
MTV1 esti Híradó 15,1 50,8 5,5 7,1 3,7 6,1 5,7 2,2 0,0 2,7 1,0
Duna TV Híradó 10,8 50,9 5,1 8,7 4,5 8,1 7,2 2,4 0,0 1,5 0,9
Reggeli Krónika 13,3 45,1 4,5 9,7 4,9 9,1 5,8 2,6 0,0 2,9 1,9
Déli Krónika 22,7 56,6 5,0 4,1 0,4 3,7 2,9 1,7 0,0 1,7 1,2
Esti Krónika 14,9 48,8 5,3 8,5 3,5 8,5 5,3 2,3 0,0 1,2 1,8
Tények (TV2) 7,2 72,5 4,2 2,4 3,0 0,0 6,0 2,4 0,0 2,4 0,0
RTL Klub Híradó 11,9 49,8 5,3 8,3 3,3 1,7 6,6 5,3 0,3 7,6 0,0
ATV Híradó 9,2 43,1 2,3 11,2 3,6 3,6 13,2 9,2 0,3 4,3 0,0
Híradó (Hír TV) 9,6 45,9 6,1 5,3 5,1 2,8 9,9 7,1 0,0 6,6 1,5
összesen 12,9 50,1 4,9 7,5 3,7 5,2 7,1 4,0 0,1 3,5 1,0

A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint

4. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint, százalékban – esetszám: 72157
kormány Fidesz KDNP MSZP Jobbik LMP DK Párbeszéd Liberálisok Momentum Mi Hazánk
MTV1 esti Híradó 17,9 58,3 6,2 4,9 2,1 4,7 3,4 1,4 0,0 0,2 0,8
Duna TV Híradó 10,3 60,9 5,6 6,6 2,7 6,8 5,1 1,4 0,0 0,1 0,5
Reggeli Krónika 15,0 68,8 5,6 2,4 1,1 4,4 1,0 0,3 0,0 0,2 1,3
Déli Krónika 24,0 62,3 5,0 2,9 0,2 2,8 1,1 0,7 0,0 0,1 1,0
Esti Krónika 16,5 53,2 5,5 7,5 3,0 7,5 3,9 1,5 0,0 0,0 1,4
Tények (TV2) 4,7 89,1 4,2 0,5 0,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
RTL Klub Híradó 2,2 55,5 5,0 7,9 3,3 1,8 7,5 4,8 0,8 11,1 0,0
ATV Híradó 5,0 51,4 1,7 11,8 3,5 2,6 13,7 4,9 0,4 4,9 0,0
Híradó (Hír TV) 9,5 60,2 7,1 2,9 2,8 2,3 5,4 4,6 0,0 3,5 1,8
összesen 13,7 63,1 5,4 4,4 1,9 4,1 3,5 1,6 0,1 1,2 1,0

Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése –esetszám

5. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Jakab Péter pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Kendernay János pártelnök (LMP) Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK) illetve Karácsony Gergely pártelnök (Párbeszéd) összes és élőszóbeli szereplése a hírműsorokban (esetszám)
Orbán Viktor Semjén Zsolt Jakab Péter Tóth Bertalan Kendernay János Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely
összes szereplés 287 8 6 18 28 5 78
élőszóbeli szereplés 229 6 5 17 28 45

Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése –másodperc

6. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Jakab Péter pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Kendernay János pártelnök (LMP) Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK) illetve Karácsony Gergely pártelnök (Párbeszéd) beszédideje a hírműsorokban (másodpercben)
Orbán Viktor Semjén Zsolt Jakab Péter Tóth Bertalan Kendernay János Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely
mp 13320 136 30 340 908 778

A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak szereplése

A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak előfordulása és szóbeli szereplése, összes beszédideje, valamint annak átlaga (másodpercben)

Fidesz
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Orbán Viktor 287 229 13320 58,2
Szijjártó Péter 183 174 4713 27,1
Gulyás Gergely 161 147 3569 24,3
Varga Mihály 73 67 2630 39,3
Dömötör Csaba 66 56 1516 27,1
KDNP
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Nacsa Lőrinc 43 41 823 20,1
Rétvári Bence 28 26 1067 41
Simicskó István 23 22 479 21,8
Soltész Miklós 18 18 408 22,7
Latorcai János 12 11 85 7,7
MSZP
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Korózs Lajos 35 34 519 15,3
Molnár Zsolt 24 24 444 18,5
Újhelyi István 22 20 459 23
Tóth Bertalan 18 17 340 20
Bangóné Borbély Ildikó 17 12 260 21,7
Jobbik
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Z. Kárpát Dániel 19 19 347 18,3
Lukács László 14 14 251 17,9
Nunkovics Tibor 12 9 122 13,6
Balczó Zoltán 10 6 98 16,3
Gyöngyösi Márton 7 5 68 13,6
LMP
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Schmuck Erzsébet 37 37 729 19,7
Ungár Péter 36 32 649 20,3
Kendernay János 28 28 908 32,4
Keresztes László 15 14 249 17,8
Kanász-Nagy Máté 13 12 206 17,2
DK
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Dobrev Klára 50 42 698 16,6
Arató Gergely 15 15 211 14,1
Komáromi Zoltán 14 13 217 16,7
László Imre 13 10 178 17,8
Gy. Németh Erzsébet 11 11 174 15,8
Párbeszéd
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Karácsony Gergely 78 45 778 17,3
Szabó Tímea 8 8 75 9,4
Burány Sándor 6 6 48 8
Kocsis-Cake Olivio 6 5 71 14,2
V. Naszályi Márta 4 4 106 26,5
Liberálisok
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Bősz Anett 2 2 37 18,5
Momentum
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Fekete-Győr András 15 13 184 14,2
Kádár Barnabás 11 * * *
Kerpel-Fronius Gábor 7 6 13 2,2
Paróczai Anikó 7 6 161 26,8
Cseh Katalin 6 5 71 14,2
Mi Hazánk
Politikus neve Összes megjelenés Élőszóbeli szereplés Összes beszédidő Átlag
Novák Előd 12 12 298 24,8
Toroczkai László 8 8 167 20,9
Dúró Dóra 8 3 46 15,3