A Médiatanács 781/2020. (IX. 1.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. „George Pal” című, MA-EMBERJUDIT2018-58/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. június 15-ére, a beszámolási határidő 2021. július 29-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. december 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.