A Médiatanács 799/2020. (IX. 1.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének vizsgálata a 2019. évben

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 1.

A Médiatanács az 532/2020. (VI. 4.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2019. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában az Oxygen TV Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Oxygen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.