A Médiatanács 809/2020. (IX. 1.) számú döntése

A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelme Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris vezetékes médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének visszavonására

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 1.

A Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva a Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelmére indult eljárásban az Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásának közösségi jellegű médiaszolgáltatásként való elismerését 2020. augusztus 31. napjával visszavonja.