Felhívás a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra – HIRDETMÉNY

Közzétéve: 2020. szeptember 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás (a továbbiakban: Árverés) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetéről az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (4) bekezdése alapján 2020. szeptember 29-én 10 órakor a MOM Kulturális Központ Kupolateremében (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) konzultációt tart, melyen a részvétel lehetőségét online formában is biztosítja.

A konzultáción a Kiíró képviselői elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az Árverés eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozóan adnak tájékoztatást.

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a Kiíró a részvételi lehetőséget a konzultáción elsődlegesen online felületen történő csatlakozással javasolja, a személyes megjelenés lehetőségét csak korlátozott létszámban biztosítja. Személyes megjelenést elsősorban azon szervezetek képviselőjének javasoljuk, akik a helyszíni kérdés/megjegyzés lehetőségével élni kívánnak.

A konzultáció a sajtó számára nem nyilvános. A konzultáción kizárólag előzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Az érdekelteknek a konzultáción történő részvételi szándékát, a képviselt szervezet megnevezését, a résztvevő(k) nevét, a résztvevő(k) email címét, a részvétel formáját (az érdekelt által megjelölt valamennyi résztvevőnél külön-külön feltüntetve: online vagy személyes), legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap, 2020. szeptember 28-án 12 óráig szükséges bejelenteniük a mobil2020@nmhh.hu e-mail címen. Az online részvétel technikai feltételeiről az előzetes regisztráció alapján az érintettek közvetlenül kapnak további tájékoztatást.

A konzultáción egy természetes személyt, jogi személyt, egyéb jogképes szervezetet legfeljebb 4 (négy) személy képviselhet, de ezek közül legfeljebb 1 (egy) személy vehet részt a konzultáció helyszínén személyesen. Helyszíni részvétel esetén a konzultáció megkezdése előtt a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Az érdekeltek a konzultáció témájához kapcsolódó írásbeli kérdéseiket a konzultáció időpontját megelőzően is megküldhetik a Kiíró alábbiakban megjelölt bármely elérhetőségére:

Levelezési cím

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1525 Budapest Pf. 75.
Telefax: (+36 1) 457 7188
E-mail: mobil2020@nmhh.hu

Hivatali kapu

Hivatal rövid neve: NMHH
Hivatal teljes neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
KRID: 516334978

Az Eht. 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve legkésőbb a konzultáció napján érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.

Budapest, 2020. szeptember 15.