A Médiatanács 825/2020. (IX. 8.) számú döntése

A Karc FM Média Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Sopron 98,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 8.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a Karc FM Média Kft. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Sopron 98,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a médiaszolgáltatást 2020. október 8. napja helyett legkésőbb 2020. december 8. napjáig kezdje meg.