A Médiatanács 849/2020. (IX. 15.) számú döntése

A Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása („EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. – Mezőkövesd 102,1 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 15.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 791/2020. (IX. 1.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft., és a PJ/18346‑4/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) és 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, egyúttal hozzájárul a médiaszolgáltató Miskolc 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének a Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal való vételkörzet-bővítéséhez.