A Médiatanács 866/2020. (IX. 22.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. költségvetés és finanszírozási tervmódosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-EMBERJUDIT2016-86/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés- és finanszírozásiterv-módosításra vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással a Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát.