A Médiatanács 890/2020. (IX. 29.) számú döntése

A Radio Plus Kft.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2020. szeptember 29.

A Médiatanács az Mttv. 70. § (7) bekezdése szerint a koncentráció fokának megítélése szempontjából releváns piaci tények és körülmények vizsgálata és mérlegelése alapján a Radio Plus Kft.-t jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatóként azonosítja, és az előterjesztés részét képező hatósági határozatban foglaltak szerint megállapítja a médiaszolgáltatót 2021. január 1. napjától az Mttv. 32. § és a 38-39. § alapján terhelő kötelezettségek pontos tartalmát.