Pápa 95,7 MHz – a Médiatanács 881/2020. (IX. 29.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Közzétéve: 2020. október 14.

A Médiatanács 881/2020. (IX. 29.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2020. október 14. és 2020. október 28. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

sTelephelyFv (MHz) ERP max (W) Heff max (m)Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő)Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km)PAKorlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Pápa 95,7 200 40 30.000 4 – 6 V ND A nemzetközileg koordinált adótelephely: 17°27’54”; 47°20’41”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (kiloWattban)
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.