A Médiatanács 959/2020. (X. 13.) számú döntése

Az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2020. október 13.

  1. A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában.
  2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget.