A Médiatanács 973/2020. (X. 20.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. október 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. „Sissi zsiráfjától a biodómig – A budapesti állatkert történelmünk tükrében” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-1/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. október 31-ére, a beszámolási határidő 2021. december 15-ére és a bemutatási határidő 2022. június 30-ára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.