A Médiatanács 974/2020. (X. 20.) számú döntése

A DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. október 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) számú döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab Berci kalandjai” című, MA-DARGAYATTILA2017-10/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és a rendelkezésre álló adatok alapján hozzájárul a költségvetés, a finanszírozási terv kérelem szerinti, valamint a befejezési és átadási határidő 2021. április 28-ára, a beszámolási határidő 2021. június 15-ére és a bemutatási határidő 2021. október 28-ára történő módosításához.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással a Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát.