A Médiatanács 982/2020. (X. 20.) számú döntése

A Katolikus Rádió Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Pápa 92,7 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2020. október 20.

A Médiatanács az előterjesztés 5. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a Katolikus Rádió Zrt. kérelme szerint hozzájárul a Pápa 92,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság saját műsorideje időpontjának módosításához.