A ValóVilág powered by Big Brother 10 című műsorszámban feltárt, káros magatartásmintákat számszerűsítő eredmények (2020. november 14-29.)

Közzétéve: 2020. december 16.

Bevezetés

A kiskorúak védelmével kapcsolatos hatósági munka fontos szegmensét képezi a valóságshow műfajához tartozó műsorszámok rendszeres vizsgálata. A problematikusnak tekinthető műfaji jellemzők ismeretében a hatóság a korábbi évadokban több alkalommal jelezte a műsorkészítők felé, hogy a program kialakítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a kiskorúak védelmének, az emberi méltóság tiszteletben tartásának, ide értve a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat is.

A valóságshow-kban a szexuális utalások, a szexualitással átitatott helyzeteket teremtő kötelező feladatok és a nem megfelelő magatartásminták permanens jelenléte mellett problematikusnak bizonyulhat azon benyomás keltése, miszerint az emberek eszközökké silányíthatók. A hatóság tapasztalatai alapján a műsorokban hangsúlyosan jelentek meg a kiskorúak személyiségfejlődésére negatív hatást kifejtő minták, mint a túlzott és minden felelősséget nélkülöző alkoholfogyasztás, az erős mértékű trágár kifejezések mindennapi természetességgel való használata, valamint a dohányzás és az elmérgesedő emberi konfliktusok. Emellett a valóságshow-k fontos elemét alkotja az ellenséges, kirekesztő magatartás, amelynek túlhangsúlyozott jelenléte azért lehet problémás, mert egyrészt nem megfelelő irányba befolyásolhatja a serdülők közösségi együttélésre alkalmas személyiséggé válását, másrészt a fiatalok a még labilis érzelmi állapotaik eredményeképpen a kirekesztettség érzésével szemben sérülékenyebbek. A korábbi szériák vizsgálata során az NMHH minden esetben jelezte a médiaszolgáltató felé a törvénysértő tartalmak jelenlétét.

A hatóság a BeleValóVilág powered by Big Brother legutóbbi, 9-es szériájában tapasztalt vélelmezett jogsértésekről levélben és elektronikus úton is tájékoztatta a joghatósággal rendelkező médiahatóságot (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel, ALIA), amely eljárást folytatott le az ügyben. A társhatóság osztotta a magyar álláspontot, mely szerint a kifogásolt műsorszámban megjelenő pornográf tartalom alkalmas volt a kiskorúak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására, ami miatt szankció alkalmazását tartotta szükségesnek, és pénzbírságot szabott ki.

Való Világ powered by Big Brother 10

Az NMHH folyamatosan vizsgálja az RTL II csatornán 2020. november 14-től közzétett Való Világ powered by Big Brother c. műsor 22 óra utáni kiadásait, valamint figyelemmel kíséri a BeleValóVilág powered by Big Brother c. éjjeli kísérőműsorban megjelenő tartalmakat. A műsorszám az előző évadhoz hasonlóan a Big Brother elnevezésű formátum és a korábbi Való Világ programok struktúrájának sajátos ötvözete. A show műsorvezetője Nádai Anikó és Puskás Péter, a kapcsolódó éjjeli kísérőműsort Gáspár Győző vezeti. A műsorszám előreláthatólag három hónapig lesz képernyőn, sajtóinformációk szerint 2021. február 27-én zárul a jubileumi évad forgatása.

Az előző évadhoz hasonlóan, ezúttal is ún. beszavazó show nélkül jutottak be a játékosok a villába. Idén 14 induló között zajlik a küzdelem a 36 millió forintos pénznyereményért. A hétköznapokon közzétett összefoglaló epizódok az előző széria gyakorlatának megfelelően 22 órai kezdettel kerülnek közzétételre, továbbá az adások 16 éven aluliaknak nem ajánlott korhatári besorolással rendelkeznek. (A korábbi évadtól eltérően délutáni ismétlés nélkül történik a sugárzás.) A Való Világ powered by Big Brother kísérőműsora a BeleValóVilág minden hétköznap éjjel 23 órától látható. Az éjjeli műsorban többnyire bemutatják azokat a pikáns jeleneteket, melyek az összefoglalóban intenzitásuk miatt nem kaphattak helyet. A műsorszám 18-as korhatári besorolással kerül közzétételre.

Az online formában elérhető pikánsabb, szexuális töltetű tartalmak és a bulvársajtóban történő hatásvadász megjelenés állandó érdeklődést generál a műsor körül. A spontán vetkőzések és szexuális célú közeledések után nem váratott sokat magára az első, szerkesztőktől kapott erotikus jellegű feladat sem, amely során a női játékosoknak egy paraván mögött kellett árnyjáték formájában vetkőzéssel szórakoztatniuk a férfiakat. A gátlásaikat gyorsan levetkőző játékosok beválogatása valamint a kijárási korlátozás miatt megnövekedett televíziónézés előrevetíti, hogy jelen évad nézettsége kiemelkedő lesz, ami még inkább indokolttá teszi a műsorszám figyelemmel kísérését.

„Barométer”

A ValóVilág „barométer” elsődleges célja, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmutató módszerekkel elemezze, valamint az internetes publikáción keresztül szemléltesse a műsorban megjelenő aggályos tartalmak változásait. A programban előforduló káros motívumok kvantitatív módszerekkel kerülnek elemzésre, amelyek lehetőséget adnak az időbeli változások kimutatására is.
Az internetes adatszolgáltatás 2020. november 14-től heti rendszerességgel vizsgálja a Való Világ powered by Big Brother c. program 22 óra utáni kiadásait, valamint figyelemmel kíséri a BeleValóVilág powered by Big Brother c. éjjeli kísérőműsorban megjelenő tartalmakat. Ezzel párhuzamosan, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a megszokott „barométer” módszertana szerint zajlik az aggályos tartalmak (szexualitás, szexuális kontextusban megjelenő meztelenség, trágár kifejezések, dohányzás, alkoholfogyasztás) regisztrálása.

A hatóság az előző szériák tapasztalataiból kiindulva a szexualitás, a szexuális kontextusban megjelenő meztelenség, a trágár kifejezések gyakorisága, valamint a dohányzás és az alkoholfogyasztás bemutatása mentén tanulmányozza az adásokat. A vizsgálatban használt elemzési egység a káros viselkedésmintákat közvetítő jelenet (két vágás között, azonos térben és időben zajló történések megszakítás nélküli sorozata). A jeleneteket annyiszor regisztrálja, ahány alkalommal azokat a műsorszerkesztő az összefoglalóban megjeleníti. A problémás tartalmak közül egyedül a trágársággal kapcsolatban alkalmaz eltérő módszertant, mivel a durva, trágár kifejezések gyakorisága könnyen számszerűsíthető. Ebben az esetben nem a jelenetek, hanem a szavak előfordulása képezi az elemzési egységet.

A szexualitás és a szexuális kontextusban megjelenő meztelenség reprezentációját szintén az azokat tartalmazó jelenetszámok alapján publikálja. A szexualitás megjelenése során annak vizuális és verbális szinten történő prezentációját is figyelembe veszi, így a szexualitásra vagy szexuális tevékenységre vonatkozó szóbeli utalások is megjelennek a „jelenetszámokban”. A korábbi tapasztalatok alátámasztják, hogy a valóságshow-k jellegzetes velejárói a durva, trágár kifejezések. Ennél fogva a médiahatóság a Való Világ powered by Big Brother idei szériája esetében is különös figyelmet fordít a trágár és obszcén kifejezések regisztrálására, amelyeket összesítve, napok szerinti bontásban ábrázol.

A villalakók részéről folyamatosan tapasztalható gyakori alkoholfogyasztás és dohányzás is aggályos tartalomnak tekinthető. A kategóriát érintően azokat a jeleneteket rögzíti, amelyek egyértelműen dohányzást vagy alkoholfogyasztást mutatnak be. Korábbi tapasztalatok alapján a lakók viselkedése nem csak abban az esetben jelenít meg káros magatartásmintát, amikor ténylegesen alkoholt fogyasztanak. Számos esetben verbális formában jelenik meg a káros viselkedési forma, amely az ittas állapotot idealizáltan vagy követendő módon ábrázolja. Ennek megfelelően az adatfelvétel során megkülönbözteti az alkoholfogyasztás direkt és indirekt formáját. Az alkoholfogyasztás indirekt módon jelenik meg, amikor a villalakók ittas élményeikről beszélnek, amikor erősen ittas lakót mutatnak be, valamint amikor a buli után vagy közben az italos üvegekkel teli asztalokat, helyiségeket pásztázza hosszasan a kamera.
Az eredményeket az alábbi diagram segítségével tervezi megjeleníteni heti periodicitással a főosztály.

Grafikon. Való Világ powered by Big Brother. Összefoglaló a 2020. november 14-22. közötti időszak tartalomelemzéséről. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Való Világ Powered by Big Brother – összefoglaló (2020. november 14–22.)
  2020. 11. 14., szombat2020. 11. 15., vasárnap2020. 11. 16., hétfő2020. 11. 17., kedd2020. 11. 18., szerda2020. 11. 19., csütörtök2020. 11. 20., péntek2020. 11. 21., szombat2020. 11. 22., vasárnap
dohányzás 0 6 14 4 5 8 1 1 12
direkt alkoholfogyasztás 5 6 8 7 0 7 4 3 2
indirekt alkoholfogyasztás 2 12 6 1 1 1 1 2 0
meztelenség 0 5 0 0 0 0 1 0 0
szex, erotika 1 6 0 0 0 1 1 0 1
trágárság 4 44 33 37 21 39 86 26 48
SHR% (13-17 évesek) 7,9 6,1 10,9 5,1 4,4 4 4 10,3 15,7
AMR (13-17 évesek) 7603 5584 11254 4268 4214 2823 3024 9648 14112

Grafikon. Való Világ powered by Big Brother. Összefoglaló a 2020. november 23-29. közötti időszak tartalomelemzéséről. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Való Világ Powered by Big Brother – összefoglaló (2020. november 23–29.)
  2020. 11. 22., hétfő2020. 11. 24., kedd2020. 11. 25., szerda2020. 11. 26., csütörtök2020. 11. 27., péntek2020. 11. 28., szombat2020. 11. 29., vasárnap
dohányzás 2 6 10 12 5 6 3
direkt alkoholfogyasztás 2 4 0 2 2 17 11
indirekt alkoholfogyasztás 0 1 4 6 1 8 5
meztelenség 0 10 0 0 0 0 4
szex, erotika 11 4 3 1 8 7 1
trágárság 38 34 79 49 103 67 53
SHR% (13-17 évesek) 13,5 3,2 7,8 10,7 7,9 5,9 13,2
AMR (13-17 évesek) 11277 3268 5576 8493 6574 5567 13018

Az adatgyűjtés a késő esti idősávban, 23 órás kezdettel sugárzott BeleValóVilág powered by Big Brother c. éjjeli kísérőműsorban megjelenő tartalmakra is kiterjed, amelyet az összefoglalóval megegyező formátumban publikál a hatóság.

Grafikon. BeleValó powered by Big Brother. Összefoglaló a 2020. november 14-22. közötti időszak tartalomelemzéséről. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

BeleValó Powered by Big Brother – összefoglaló (2020. november 14–22.)
  2020. 11. 14., szombat2020. 11. 15., vasárnap2020. 11. 16., hétfő2020. 11. 17., kedd2020. 11. 18., szerda2020. 11. 19., csütörtök2020. 11. 20., péntek2020. 11. 21., szombat2020. 11. 22., vasárnap
dohányzás 1 3 0 0 1 2 2 2 5
direkt alkoholfogyasztás 1 4 0 0 0 1 1 2 0
indirekt alkoholfogyasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meztelenség 0 2 1 0 1 1 1 0 4
szex, erotika 2 1 4 1 3 1 5 7 4
trágárság 5 29 22 27 26 30 34 30 16
SHR% (13-17 évesek) 10,4 7,8 5,8 2,5 3,8 9,9 4,9 6,6 11,6
AMR (13-17 évesek) 7016 5059 4485 1919 2769 6068 2933 5728 9177

Grafikon. BeleValó powered by Big Brother. Összefoglaló a 2020. november 23-29. közötti időszak tartalomelemzéséről. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

BeleValó Powered by Big Brother – összefoglaló (2020. november 23–29.)
  2020. 11. 22., hétfő2020. 11. 24., kedd2020. 11. 25., szerda2020. 11. 26., csütörtök2020. 11. 27., péntek2020. 11. 28., szombat2020. 11. 29., vasárnap
dohányzás 0 1 0 1 2 2 1
direkt alkoholfogyasztás 1 3 0 0 2 2 1
indirekt alkoholfogyasztás 0 1 0 0 1 0 0
meztelenség 0 2 0 1 1 1 0
szex, erotika 11 9 2 3 12 7 5
trágárság 46 6 5 4 25 19 17
SHR% (13-17 évesek) 16,6 4,3 11,5 9,6 13,2 11,4 3,5
AMR (13-17 évesek) 10607 3040 6366 4825 9511 8630 2874