2025-ig szóló rádióspektrum-stratégia a hosszú távú tervezhetőség jegyében

Közzétéve: 2020. december 18.

A rádióspektrum hatékony használatához a gondos tervezés, a kiszámítható szabályozói magatartás, szabályozói környezet elengedhetetlen, ennek érdekében a piaci szereplőkkel többször konzultálva, figyelembe véve az előző stratégiai időszak tapasztalatait is az NMHH kialakított a következő öt évre, azaz a 2021-2025 közötti időszakra szóló nemzeti rádióspektrum-stratégiáját.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021-2025 időszakra vonatkozó rádióspektrum stratégiájának készítése 2019 őszén kezdődött. A 2021-25 közötti spektrumstratégia legfőbb célja, hogy felelős spektrumgazdálkodóként biztosítsa a digitális ökoszisztéma fejlődése szempontjából a korlátos erőforrásnak számító frekvenciakészlet rendelkezésre állását. Célja, hogy a rádióspektrum sem rövid, sem középtávon ne jelentsen szűk keresztmetszetet a digitális fejlődés felé vezető úton.

A rádióspektrum-stratégia reagál az előző stratégiai időszakban (2016-2020) bekövetkezett változásokra, ezek között a megváltozott gazdasági és társadalmi környezetre, az új technológiák megjelenésére, a hazai és nemzetközi spektrumszabályozásban végbement változásokra, és az időszakban lezajlott értékesítési eljárások eredményeire. Vizsgálja a technológiákban és azok felhasználásában bekövetkezett változásokat, a piaci reakciókat, valamint az ezeket befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokat. A társadalmi közéletben ezek közül néhány különösen jelentős figyelmet von magára (például az 5G rendszerek megjelenése és elterjedése vagy a Covid-19 járvány és gazdasági hatásai), de a rádióspektrum-stratégia igyekszik más tényezőket is figyelembe venni és átfogó képet kialakítani helyzetelemzésében, és a várható, a spektrumfelhasználásra gyakorolt hatások tekintetében.

Az NMHH az előkészítő munka során a piaci szereplők igényire is tekintettel volt. A piaci szereplők igényeit, az eszközgyártók fejlesztési elképzeléseit személyes találkozások keretében gyűjtötte az NMHH tavasszal, majd 2020. szeptember 3-án szakami fórum (Online workshopot tartott az NMHH a következő öt év rádióspektrum-stratégiájáról) során egyeztette rádióspektrum-gazdálkodási terveit. Az NMHH 2021-2025 közötti időszakra szóló rádióspektrum-stratégiájának tervét az év zárását megelőzően még egy körben egyeztettük az érintettekkel. Köszönet illet meg minden érdekelt felet, hogy a karácsonyi készülődés közepette is energiát, időt szánt a dokumentum tanulmányozására. Az NMHH örömmel olvasta a dicsérő szavakat, de természetesen az észrevételek mellett sem ment el. A javaslatok figyelembe vételével tovább finomította elképzeléseit.

Az NMHH a spektrumstratégia víziójaként azt határozza meg, hogy

  • a legkorszerűbb informatikai rendszerek, műszaki megoldások alkalmazásával folyamatosan javítja a nemzeti rádióspektrum gazdálkodás hatékonyságát,
  • tevékenységét a hatékony, szakszerű és a fogyasztói jólétet növelő rádióspektrumhasználat előmozdítása, a technológiai fejlődés elősegítése vezérli,
  • támogatja az innovációt és ezen keresztül a digitális gazdaság fejlődést, hogy Magyarország versenyképessége erősödjön,
  • intézkedései során tekintettel van a piaci verseny hatékonyságára, minden érdekelt véleményét, igényét mérlegelve, törekszik arra, hogy mindenki megelégedésére folytassa le a versenyeztetési eljárásokat,
  • felelős spektrumgazdálkodóként a rendelkezésére álló eszközökkel gondoskodik a közegészségügyi szempontok érvényesítéséről,
  • az éghajlatváltozás elleni küzdelemből a spektrumgazdálkodás eszközeivel kiveszi a részét és
  • példaadó módon követi a spektrumgazdálkodásra vonatkozó nemzetközi előírásokat és tesz eleget együttműködési kötelezettségeinek a szomszédos országok hatóságaival, valamint a nemzetközi szervezetekkel, érvényesítve a hazai érdekeket.

A stratégia rögzíti többek között, hogy a következő öt évben az NMHH a hazai polgári frekvenciakészletből hat sávot készít elő értékesítésre. Egyrészt már fut a 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasáv értékesítése, másrészt kiemelt kérdés lesz az 5G megvalósításához vezető úton a 26 GHz-es frekvenciasáv. Ennek értékesítését meg kell hogy előzze a jelenlegi felhasználás más sávba (32 GHz) költözzön a valós szolgáltatói igények mentén.

A kormányzati igények közül kiemelkedik a PPDR igények kezelése. De az egyéb spektrumigényekkel, mint vertikum 5G iránti vagy energiaszektor digitális átalakulásához szükséges spektrumigény kielégítése is feladataink között szerepel. Nem csak NMHH tevékenységjegyzékről szól a stratégia, hanem az érintett felek által beazonosított játéktérben kialakuló közös gondolkodásról, tevékenységről a fogyasztók, a végfelhasználók érdekeit szolgálja.