A Médiatanács 1091/2020. (XII. 7.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [VLNC FM Rádió Kft. (jogelőd: B&T Kft.) (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz)]

Hatósági döntés dátuma: 2020. december 7.

A Médiatanács a VLNC FM Rádió Kft. (jogelőd: B&T Kft.) (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.