A Médiatanács 1092/2020. (XII. 7.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz)]

Hatósági döntés dátuma: 2020. december 7.

A Médiatanács a Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.