A Médiatanács 1110/2020. (XII. 15.) számú döntése

A FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. december 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Médiatanács a 1305/2017. (XI. 28.) számú döntésével a nem egész estés televízió filmek és televíziósorozatok gyártásának támogatására meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. „A mayerlingi rejtély” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-4/2018 iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, tudomásul veszi, hogy a „A mayerlingi rejtély” című film elkészítésére kötött támogatási szerződés teljesítése lehetetlenné vált és hozzájárul a beszámolási határidő 2021. augusztus 14-re történő módosításához;

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.